BalaLAND. Выпуск от 22.12.2019

Робототехника не олгъаныны биле эдинъизми? Эгер бойле шейнен меракълансанъыз, яйнымызнынъ янъы чыкъышыны сейир этинъиз. Мусафирлеримиз робототехниканынъ инджеликлерини ачтылар. Бундан да гъайыры, олар озьлери робот ясамагъа билелер! Бизим мухбирлеримиз исе, янъы шейлерге огренмеге эр вакъыт азырлар. Ве сеятларыны да, девам этелер.
22 декабря 2019