"Диний субет" 19.06.2020

"Диний субет" программасынынъ алып барыджысы дин оджасы Айдер Исмаилов сейирджилерден кельген ве меракъландыргъан суаллерге джевапларны берди: балагъа ад къоюв мерасими, янъы догъгъан балагъа насыл ад къоюлмалы, ве дигер суаллер ачыкъланды. Эфир 19.06.2020
01 июля 2020