Диний субет

Ислям динимизни догъру анъламагъа ве яшамагъа истесек, олгъан къаиделерни ве эсасларни бильмек керекмиз. Ислямнынъ ве иманнынъ шартларыны эр бир мусульман бильмек керек. Ве эльбетте, бу къаиде ве шартларгъа коре аятымызны кечирип, фаний дюньяда ибадетлеримизни ерине кетирмек. "Диний субет" программасы исе, бу иште бизге ярдымджы оладжакъ. Бу джума куню "Ислям динимизнинъ эсасларыны" дин оджасы Айдер Исмаилов тариф этеджек. Джанлы яйында, саат 18.30 Миллет телеканалында. Эфир 22.11.2019 г.
22 ноября 2019