Диний субет

"Диний субет" - Динимизни догъру шекильде огренмек, хадислернинъ манасыны анъламакъ ве хидает ёлундан айырылмамакъ – эр бир мусульманнынъ боюнборджу. Къырым мусульманлары диний идареси тешеббюси иле Миллет телеканалында «Диний субет» адлы янъы проект сизлерге динимизни огренмеге ярдымджы оладжакъ. Икметли дин оджаларымыз эр джума, саат 18.30 джанлы яйында сизни меракъландыргъан суаллерге джевап береджеклер.