«Стратегия развития». Зенифе Аблаева. Эфир 11.06.2019 г.

«Стратегия развития».Мусафир: Зенифе Аблаева - «Миллет» телеканалынынъ бедиий программалар муарририетининъ баш муаррири ве алып барыджысы. Эфир 11. 06.2019 г.
11 июня 2019