Хаберлер Афта. Выпуск от 07.10.17

1.Къарасувбазар районында «Таблиги Джамаат» халкъара диний-экстремистик тешкилятынынъ иштиракчичи якъаладылар.
2.Къырымгъа френк актеры Сами Насери кельди. О ярымадада кино чыкъармагъа азыр.
3. Ислям Терек районында ве эски Къырым шеэринде мектеп ве бала багъча къуруджылыгъынынъ екюнленмеси келеджек йылгъа къалдырылды.
4. Девлет миллетлерара комитете реабилитирленген халкъаларнынъ абаданлаштырылмасы дикъкъат айырмагъа девам этелер.
5. Джума джамининъ къуруджылыкъ ишлер фааль суреттер алып барыла. Бина 2019 сенеси эксплуатациягъа ташырыладжакъ.
6. Москвада COINS-2017 капик паралар сергисинде ве халкъара конференцияда биринджи сефер къырым мевзусы иле багълы паралар такъдим этильди
07 октября 2017