Хаберлер.(на крымскотатарском языке)16.09.2020

Даа бир кой газ иле. Демьяновка коюне рекорд муддетте газ борусыны чектилер. Мусафиханелер юз файызгъа толу ве яз авасы. Къырымда къадифе мевсими башланды. Ярым саатта уникаль амелият. Кезлевде ангиограф комплекси джанларны къуртара.
16 сентября 2020