Хаберлер. (на крымскотатарском языке)04.08.2020

акълиетсыз ёл парасы. «Мир» карталарынынъ саиплери джемаат накълиетинде эндирим иле къатнай билелер. «Пешеход» адлы операция. Акъмесджитте ёл арекети къаиделерини бозгъанлар тутула. Керич ве Кефе ичюн сув. Еди Къую районында сув системасы фааль шекильде тамир этиле. Смотрите телеканал «Миллет» на других площадках! «Миллет» телеканалыны дигер мейданларда сейир этинъиз!
04 августа 2020