Къырымда Халял френдли янъы туристик ёнелиш чалышмагъа башлады

🙏🏻Къырымда Халял френдли янъы туристик ёнелиш чалышмагъа башлады. Шу лейха саесинде азиз ерлерни зиярет этмек имкян яратыла. Кезинтилернен Къырым мусульманлары диний идаресининъ АВНТУР аджылыкъ операторы огъраша. Сеяат джедвелине Къырымнынъ дикъкъаткъа ляйыкъ ве мусульманларнынъ мукъаддес ерлери кирмекте. ✅Кезинти 4 кунь девам эте. Программа черчивесинде Судакъ, Ялта, Эски Къырым ве къырымтатарларнынъ медений меркези-Багъчасарай зиярет этиле. Къайд этмелимиз ки, программагъа даа гастротур да кирсетильген. Сеяат этеркен, эр бирининъ элял ашхане ве ресторанларда къырымтатар миллий емеклеринен таныш олмагъа ве оларнынъ дадыны бакъмагъа фырсатлары бар. Бутюн раатлыкъ ислям шараитлерине уйгъун олып кельмекте.
31 июля 2020