Хаберлер ( на крымскотатарском языке) 12.02.2020

Къырымда сагълыкъсакълав саасынынъ инкишафы. 2020 сенеге планлар насыл? Весикъалар ресмийлештирилюви меселелери. Тёшекте яткъан эр кишининъ меселесини чезмек мумкюнми? 85 йыл – Анифе ханымнынъ яшайыш байрамы. Къырымда американ дирижёрынынъ концерт программасы. Чыкъышларны кимге багъышладылар? «Къызылташ» ярынки матчкъа насыл азырлана?
12 февраля 2020