Хаберлер ( на крымскотатарском языке) 24.01.2020

Девлет миллетлерара комитетининъ Судакъкъа иш зиярети. Ерли сакинлер реиске насыл меселелерни сеслендирдилер? Къара денъиз утекилери асралгъан плантациягъа экскурсия. Къырымда моллюсклер насыл этип асрала? Къырымда арбий едеклер сакъланылгъан ер тапылды. Дизайнер-рессам Зубеир Кадри-Заденинъ эсерлеринде къырымтатар услюби. Яш къырымлылар джумхуриетимизге насыл мукяфатларнен къайттылар?
24 января 2020