Хаберлер ( на крымскотатарском языке) 13.01.2020

Энъ кучьлю курешчи ким олды? Миллий куреш боюнджа учюнджи Бютюнкъырым чемпионатынынъ мукяфатлары насыл эди? Не ичюн силялы «Аскерлерге» Къырым сынъырында ер тапылмады? Къырымда энъ девамлы Артек сменасы акъкъындаки фильмнынъ премьерасы такъдим этильди. Баш къараманларнынъ тарихи насыл? Аилевий бахтнынъ сыры неде? Агъыр вазиетте насыл этип кучь тапмагъа мумкюн? Буны 90-яшлы Шефикъа Аядинова биле. Къырымнгынъ къайсы бир коллективи земаневий санат саасында миллий мукяфатнынъ лауреаты олды?
13 января 2020