Хаберлер ( на крымскотатарском языке) 10.12.2019

Келеджек сене джумхурий бюджетни неге масраф этмеге планлаштыралар? Къырымда, Спорт сарайынынъ реконструкциясына 600 млн рубле айырылды. Капиталь тамир не вакъыт екюнленеджек? 10 вагоннынъ умумий агъырлыгъы 800 тоннаны тешкиль эте. Батырлар Къырым копюринден кечеджек биринджи тренни къаршыламагъа азырланалар. Къырымнынъ халкъ артисти Ремзие Баккал иджра эткен биринджи оюннынъ тарихы.
10 декабря 2019