Хаберлер ( на крымскотатарском языке) 09.12.2019

Кезлевде, Русие Президентининъ авалеси боюнджа, балалар ичюн бутюндюнья шифаханеси ачыладжакъ. Къырымнынъ зиярет варакъасы сайылгъан, Къарылгъачлар ювасында реставрация ишлери башланды. Сарай зиярет этюв ичюн не вакъыт ачыладжакъ? Акъмесджитте йылбаш ярмалыгъында Къырым истисалджылары насыл махсулатларыны такъдим эттилер? Ялдав ве енгиль атлетика боюнджа ярыш хусусий баллар ичюн кечирильди. Оларнынъ мувафакъиетлери неге багълы?
09 декабря 2019