Хаберлер ( на крымскотатарском языке) 05.12.2019

Сарайлы Къыят коюнде мектеп не вакъыт эксплуатациягъа кирсетиледжек? Келеджек сене Кезлевде янъы трамвайлар къатнап башлайджакъ. Наркотик асрайыджысындан 12 кило наша чекип алынды. «Багъчасарай» ансамбли Краснодар шеэрини насыл чыкъышларнен айретлендирди? Бугунь Акъмесджитнинъ яш сейирджилерине янъы спектакль такъдим этильди.
05 декабря 2019