Хаберлер ( къырымтатар тилинде ) 05.11.2019

Къырымда халкълар бирлиги куню насыл къайд этильди? Белли йырджымыз ве бестекяр Февзи Алиев озь юбилейни къайд этти. Санат геджесине медениет ве тасиль муэссиселерининъ хадимлери насыл программа азырладылар? Акъмесджитли курешчи Эмин Сефершаев, юниорлар арасында дюнья биринджилигинде кумюш къазанды. Багъчасарайлы «Къызылташ» футбол клубы ялталы «Инкоспорт» такъымыны енъди.
05 ноября 2019