Хаберлер ( на крымскотатарском языке) 01.11.2019

Акъмесджитте даа бир бала багъчасынынъ къуруджылыгъы екюнленеята. 9-яшлы Халил Сейтумеров, Максим Галкин иле «Лучше всех» шоусынынъ иштиракчиси олды. Къырымнынъ яш сакини бютюн Русиени ненен шашыртты? Къырым муэндислик ве педагогика университетинде эки юзден зияде инсан буюк этнографик дикте язды. Къырым сакини Осман Мамутовнынъ къараманий арекети. Ватандашымыз янаяткъан машнадан баланы къуртарды. Филигрань услюбиндеки иш – къуюмджы санатнынъ сырлары.
01 ноября 2019