Хаберлер (на крымскотатарском языке) 29.10.2019

Чокъ бекленильген вакъиа. Ислям Терек районынынъ Эсен Эли коюнде джамининъ темели къоюлды. Къырымнынъ даа бир коюне газ етип кельди. Красноперекопск районынынъ Магъазы коюнде, къач аиле кок якъарлыкънен темин этильди? Къырымдан янъы чагъырылгъан 150 аскер, Русиенинъ силялы ордуларына хызметке ёл алдылар. Эв ерине машна салоны. Не себептен эр киши эвсиз-баркъсыз къалды? Къырымнынъ яш каратистлери, Гомель шеэринде кечирильген халкъара турнирде учь медаль къазандылар.
29 октября 2019