Хаберлер ( на крымскотатарском языке) 28.10.2019

Белли къырымтатар языджысы - Аблязиз Велиев 80-йыллыгъыны къайд этти. Кезлевдеки Исмаил-бей къасабасында эки сокъакъ тамир этилип башланды. Бугунь, джумхуриетимизнинъ сакинлери, белли къырымтатар сантырач оюнджысы Рустем агъа Эмировнен ведалаштылар Ялтада 66-джы кузь чичек балы ачылды. Бу сене насыл янъы чешитлер такъдим этильди? Кезлевде каратэ боюнджа бутюнрусие ярышы кечирильди.
28 октября 2019