Хаберлер. Афта. 26.10.2019

Акъмесджит районынынъ «Птаха» массивинде биринджи 17 сакини дамарталарны ресмийлештирип олдылар. Къырымда къышкъа азырлар. Ал-азырда къыздырув мевсими толу шекильде ярымаданынъ 8 муниципаль идаресинде башланды. Къазан шеэринде кечкен куреш боюнджа дюнья чемпионатында иштирак эткен къырымлылар Ватангъа гъалебелернен къайттылармы? Сувсыз, газсыз ве дамы сув акъызгъан эвде. Бойле шараитсизлигте Соллар коюнде Селимовлар аилеси яшай. Пластик ве полиэтилен махсулатыны ишлеп чыкъаргъан энъ буюк муэссисе озь 70 йыллыкъ юбилейини къайд этти. «Фидан» яш къырымтатар ансамбли Москвадаки «Корни» 2-нджи халкъара фестивалинде биринджи ерни алды. Бу ве дигер вакъиаларны бизим яйынымызда сейир этинъиз.
26 октября 2019