Хаберлер (на крымскотатарском языке) 23.10.2019

Бугунь Къырымда, Русиедеки экинджи эрго ода ачылды. Ярымада къыздырув мевсимине азыр. Къырым копюрининъ демирёл къысмында сынавлар кечириле. Къырымнынъ троллейбусына багъышлангъан абиде реставрация этильген сонъ, кене де Ангъара богъазыны яраштыра. Джумхуриетимиздеки пластик ве полиэтилен махсулатыны ишлеп чыкъаргъан энъ буюк муэссиседе кечирильген бир кунь.
23 октября 2019