Хаберлер (на крымскотатарском языке) 18.10.2019

Къырымнынъ къуруджылыкъ ве мимарлыкъ везири, Къара Аджы коюнде, газ борулары, темизлев иншаатлары ве сув темин эткен системасынынъ реконструкциясыны тешкерди. Керичте реапатриантлар янъы мескен эльде этеджеклер. Кезлевдеки атракционларнынъ демонтажы не себептен кечириле экен? Алуштада мемлекетнинъ энъ яхшы миллий-медений лейхаларыны такъдим эттилер.
18 октября 2019