Хаберлер (на крымскотатарском языке) 14.10.2019

Бугунь Къырым ракъамий яйынлавгъа кечти. Ялтада, Ай Васыл джамисининъ минареси гъайырдан тикленильди. О, сексен йыл ёкъ эди. Санаатта яшайыш. Артеклилер. бутюнрусие театраль ярышына насыл лейхаларыны такъдим эттилер? Акъяр сакини, Къырымда кечирильген къошу ярышынынъ экинджи басамагъында иштирак этти.
14 октября 2019