Хаберлер. Афта. 12.10.2019

Акъмесджиттеки Джума джамисине газ кечирильди. Эвеллери Къалгъа-Султан сарайы еринде шимди кильсе къурула. Дин векиллери бунъа къаршы чыкъалар. Акъикъат енъерми? Чокъурча-2 къасабасында сокъакълар къырымтатар адларыны ташыйджакъмы? Къурман районында Русиенинъ дженюбиндеки энъ буюк, 75 файызгъа кейфиетли мальземелернен темин эткене урлукъ заводы ачылды. Къырым талебелерине, чешит зенаатлар акъкъында такъдимнамелер ве мастер-класслар азырланды. Къырымтатар медениетине багъышлангъан «Ички нагъмелери» адлы региональ фестиваль 9-нджы сефер олып кечти. Бу ве дигер малюматны «Хаберлер.Афта» информацион яйынында сейир этинъиз
12 октября 2019