Хаберлер ( на крымскотатарском языке) 10.09.2019

Сайлав комитетинден рей берювнинъ эвельки нетиджелери. Къырымнынъ Джума джамиси минаре юксеклигинден. Ялта аграр саанынъ мутехассыслар иштирак эткен халкъара конференция ичюн мейдан олды. Шекер хасталыгъы. Тедавийленюв усуллары ве экспертлерден тевсиелер. Къырым пайтахтында амброзия ёкъ этилюви ичюн 5 миллион рубле айырылды.
10 сентября 2019