Хаберлер. Афта. 10.08.19

Эалининъ джедвельге алувында насыл хаталаргъа расткельмемек керек? Эки миллион рублелик-мадий ярдым Ислям Терек районындаки реабилитирленген гражданларнынъ мескен эвлери къурулып битмесине айырылды. «Яш мимар» адлы конкурсында гъалип чыкъ, ве кичик аджылыкъкъа яни Умрагъа сеяатны къазан! Акъмесджитте эки ай ичинде земаневий уникаль донатмаларнынъ ярдымынен, 500 граммлыкъ догъгъан эвлятларнынъ аятларыны къуртардылар. Баланы окъув йылгъа азырламакъ ичюн не къадар пара керек ве энъ яхшы фиятлар не ерде? - Акъмесджитте мектеп ярмалыгъы ачылды. Москва, Ростов ве Кузбасстан сакинлери Къырым пайтахтында биринджи джумхурий арабачыкълардаки откерильген теннис турниринде бир арагъа кельдилер.
10 августа 2019