Хаберлер ( на крымскотатарском языке ) 11.07.19

Багъчасарай районында ёллар тамирине 67 миллион рубле айырылды. Къырымдаки оксюз ве сакъат балаларны иляджларнен ве шифахане-курорт тедавийлевнен темин этеджеклер. «Мерхаметлик» адлы хайрие акциясында, ярдымда мухтадж олгъан къырымлылар ичюн 2 миллион рубледен зияде пара топланды. Къырым ханлыгъы девирининъ шиириети ве сюргюн этильген халкънынъ такъдири. И.Гаспринский адына медиамеркезинде гъайрыдан нешир этильген китаплар такъдим этильди. Белли Къырымтатар рессамы Рамазан Усеиновнынъ сергиси Алупкада ачылды.
11 июля 2019