Хаберлер. Афта. 08.06.19

Къырымда Ораза байрамы къайд этильди. Къарасувбазар, Акъмесджит шеэрлеринде ве Ана Юрт-5 къасабасында тантаналы мерасимлерни бизим мухбирлеримиз де зиярет эттилер. Бу сене Къырым мусульманларына Меккеге аджылыкъкъа бармакъ ичюн рекорд квота айырылды. Акъярда Русиеде ясакъ этильген «Свидетели Иеговы» адлы тешкилятынынъ ёлбашчысы якъаланды. Ялта шеэринде "ЗвЁздочка" адлы ятакъханесининъ сакинлери ичюн янъы эВ къуруладжакъ. «Кунешчик» бала багъчасы озь къыркъ йыллыкъ юбилейини къайд этти. Ялтада курорт мевсими тантаналы шекильде ачылды.
08 июня 2019