Хаберлер ( къырымтатар тилинде ) 20.02.19

Эсас малюмат такъдим этильди. Президент Владимир Путин, Федераль топлашувына эр йыллыкъ хитабында булунды.

Энди даа зияде дикъкъатлы олмалы. Къырымда ёл камераларынынъ сайысы артаджакъ.

Чешитликте зенгинлик. Еди Къую районында Халкъара ана тили кунюни къайд этип башладылар.

Ичтимаий адалетлик – бу бош сёзлер дегиль. Къырымнынъ мешгъуллик меркези кечкен сененинъ нетиджелерини чыкъарды.

Акъмесджит шеэрининъ янъы ава лиманы, даа бир шерефли мукяфаткъа наиль олды.
06 марта 2019