Хаберлер ( къырымтатар тилинде ) 18.02.2019.

Бир йыллыкъ иш. Джумхуриет ёлбашчысы янындаки къырымтатар халкъынынъ шурасы, биринджи нетиджелерни чыкъара.

Инфраструктура инкишафы. Джолман коюнде, ерли акимиет джами, ФАП ве сокъакълардаки ышыкълар меселелерини чезе.

Русие накълиет полис идаресининъ 100-йыллыгъы. Къырымда забитлерни мукяфатладылар

Кой ходжалыгъы илерилей. Къуш асравджылыгъы насыл инкишаф эте ве сачув насыл алып барыла экен?
18 февраля 2019