Хаберлер (къырымтатар тилинде) 14.02.19

Миллий лейхаларнынъ амельге кечирилюви. Сочиде буюк форум откериле.
Къараманларнынъ хатырасыны анъып . Акъмесджитте Афгъандан ордулар чыкъарылувынынъ 30-йыллыгъына багъышлангъан серги ачылды.
Русиеде театр йылы илян этильди. Къырымда къач театр чалышмакъта?
Якъылгъан койлер. КъМПУда хатыра тедбирлери кечти.
Мантыкъ ве тюшюнджени кучьлештирмек. Сантырач оюны ненен муим?
14 февраля 2019