Хаберлер (къырымтатар тилинде) 13.02.19

30 йыл эвельси. Къырымда Афганистандан ордулар чыкъарылувына багъышлангъан тедбирлер кече.
Иш зиярети. Къырымгъа Татарстандан эйет кельди. Оларнынъ сырасында джемаат палатасынынъ азалары бар.
Къазаий алда булунгъан екяне тиббий нокътасы къапатыла биле. Акъмесджит районы Шумхай коюнинъ сакинлери меселенинъ чезилювини беклейлер.
Акъмесжджит районы Джанатай коюнинъ сакинлерини, кейфиетсиз сув проблемасы раатсызлай.
Къырымтатар медений-тарихий асабалыкъ музейинде меракълы серги ачылды.
13 февраля 2019