Хаберлер ( къырымтатар тилинде) 08.02.19

Русиеде илим куню. Къырымда академик фикир насыл инкишаф эте экен?
Эвден тыш ерлерде халяль аш. 44-нджи санлы мектепнинъ ана-бабалар комитети, янъы рацион къабул этильмесини талап эте.
Кенджелер ве ана-бабалар ичюн къуванч. Луговое къасабасынынынъ Чокъурча сокъагъында, энди бир айдан сонъ мектептен эвель муэссисеси ачыладжакъ.
Иджат муитинде. Ярымадамызда тантаналы шекильде театр йылы ачылды. ⚽Бу мевсимде экинджи гъалебе. «Кызылташ» 4:1 эсабы иле ютты.
08 февраля 2019