Хаберлер (къырымтатар тилинде) 06.02.19

Илим санкциялардан кучьлюдже. Немсе алими Алмания тышкъы ишлер везирлиги ичюн афу сорады.
Интернет паалылаша. Фиятлар артмасына не тесир эте?
Бераберликте ярдым этейик. Беш балалы яш ана бизим ярдымымызгъа мухтадж.
Ресимлерде тасвир этильген тарих. Къырымтатар медений-тарихий мирас музейинде «Къырым палитрасы» адлы серги ачылды.
Акъмесджитнинъ меркезинде экзотик айванлар. Хинд филлери къырымлыларнынъ гонълюни алдылар.
06 февраля 2019