Хаберлер (къырымтатар тилинде) 10.01.19

Къоюлгъан вазифелерни беджерип оламадылар. Кефени кене де Джумхуриетимизнинъ ёлбашчысы зиярет этеджек. Къар фуртунасы ве кучьлю ель кимсени къоркъузмай. Аксине, Ай-Петри дагъы туристлерни джельп эте. Фааль раатлыкъ акъта Мухаммед Зекерьяевнинъ репортажы. Энвер Аблязиз исе, йылбаш татиллери девамында яралангъан къырымлылар акъта тафсилятлы шекильде тариф этеджек. Бир миллион рубле ве денъиз янында яшамагъа имкян. Къырым, яш экимлерни ненен меракъландыра. Сафие Шукурова «Земский доктор» лейхасы акъта тариф эте. Къар ве ягъмур астында, эм де аязлы авада. Героев Сталинграда сокъагъында накълиет беклемек ичюн донатылгъан ер ёкъ. Айше Шулакова анда дуракъ ерини араштырды..
10 января 2019