Хаберлер (къырымтатар тилинде) 09.01.19

Зияфетлер, къыйметли бахшышлар ве хайырлавлар. Сабрие Исмаилова докъсан беш йыллыгъыны къайд этти. Регионларда профессионаллар чалыша. Къырымдан даа элли девлет хызметчиси. Къазан инновацион университетине тасиль алмакъ ичюн ёл алдылар. «Таврида» трассасынынъ тыш хызметчисине пара джезасы. Къырым ёлларыны Накълиет назирлиги тешкере. Яраштырылгъан табакълар. Истидатлы Фериде Усманова, озюнинъ бедиий эсерлеринен тааджиплендире. Кучь, гъалебе ве сагълам аят тарзы. Булгъанакъ коюнде бокс боюнджа турнир кечирильди.
09 января 2019