Хаберлер (къырымтатар тилинде) 06.12.18

Чыракълар, генератор ве серниклер. Ана Юрт къасабасында ышыкъ ёкъ. Меселени Сабрие Алимова огренди. Бу арада, Сарабуз къасабасы чамургъа бата. Ёлсузлыкъ ве батакълыкъ. Сакинлер, йигирми биринджи асырнынъ шараитлерни не заман кореджек экенлер? Тапкъыр къанун бозуджы. Сархош айдавджы, ДПС хадимлерининъ козю огюнде, туз деп, наркотик толу богъчачыгъыны ашайджакъ олды. Къырым тиббиетинде инновациялар. Ярымадамызда биринджи сефер эки муреккеп амелият кечирильди. Онынъ эллеринде бакъыр къырымтатарларнынъ ань-аневий эшьяларына чевириле. Аджайип устанен Сафие Шукурова корюшти. Бу ве дигер хаберлер акъта бизим яйынымызда сейир этинъиз.
06 декабря 2018