Хаберлер (къырымтатар тилинде) 04.12.18

Бир ерге докъуз намзет. Акъмесджитте, мемуриет ёлбашчысы вазифесине конкурс илян этильди. Раатлыкъ зонасы, бала мейданчыкълары, скемлелер ве ешиль осюмлюклер. Борчокъракъ къасабасында сквер къурулмасы ичюн ер айырылды. Эйилик япмакъ. Къырымда беден имкянлары сынъырлы олгъан балалар ичюн акъикъий байрам кечирильди. Алтын йипнен тикюв. Акъмесджитте, нагъыш усталары озьлерининъ энъ яхшы ишлерини нумаиш эттилер. Эсас макъсад – Къырым кубогыдыр. Акъмесджитте тхэквондо боюнджа турнир олып кечти. Бу ве башкъа хаберлер акъта бизим мухбирлеримиз тариф этеджеклер.
04 декабря 2018