Хаберлер (къырымтатар тилинде) 09.10.18

Сонъсуз тыкъынтылар. Олар иле курешмек мумкюнми? Машна къалдырмакъ ичюн исе энди пара тёлемек керек. Кърымчахлар мирасы. Терекли Шейх Эли кой мектебининъ талебелери сайысы аз олгъан миллетнинъ медениети иле таныш олдылар. «Эзан седасы». Къырымда энъ яхшы муэдзинлер сечильди.
09 октября 2018