Хаберлер (къырымтатар тилинде) 9.08.2018

✏Сонъки хаберлер ✏
✏Калугадан Къырымгъа. Учь миллионынджы туристке багъшышлар ве бекленильмеген къаршылав.
✏Къырымда иляджларнынъ кейфиети ве оларны тапмакъ имкяны бармы?
✏Берекет топламакъ вакъыты. Къырым аграрийлери озь ишини беджерип етиштирелерми?
✏Яш шаин. Къырымтатар къарарманынынъ балалыгъындан янъы делиллер. Category: Uncategorized
10 августа 2018