ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке) 03.05.18

Янъы хаберлер:

- Энъ микъяслы Хыдырлез байрамына азырлыкълар девам этмекте. 
- Къырымда туристик мевсим ачыкъ.Къырымлылар бу сене мусафирлерге нени теклиф этеджеклер. 
- Къырымда сынъырджылар да яз мевсимине азырланалар. 
- Сакъ районында «Демирель» хореографик мектеп студиясынынъ концерти кечти.

03 мая 2018