ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке) 15.12.17

Янъы хаберлер:

- 38 яшлы Медина Аблякимова акимиет векиллерине мескен эльде этювде ярдым косьтермеге риджа эте. 

- Бугунь Багъчасай районында юзь берген фаджианынъ хатырасыны анъдылар. 

- Багъчасарайда айланма ёлнынъ бир къысмы тамир этиле. 

- Бугунь тантаналы суретте Сеит- Неби Абдурамановгъа абиде ачылды. 

15 декабря 2017