ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке) 08.11.17

Янъы хаберлер:

- Къырым Джумхуриетининъ башы Сергей Аксёнов четель кутьлевий малюмат васталарынынъ векиллери иле корюшти

-  Артекте къуруджылыкъ ишлери кетеяткъан ерде тапылгъан мезарлыкъларны махсус ерге денъиштиреджеклер

- Девлет Шура мебуслары, Акъмесджит ве кой мемуриет векиллери бугунь Мамут Султан коюнде корюштилер

- Къырым Джумхуриет боюнджа ички ишлер назирлигинде хызметте булунгъан вакъыт эляк олгъан хадмилернинъ хатырасыны анъдылар

- Бутюн ярымада спортчылары куреш боюнджа умумкъырым ярышларгъа азырланалар

Ве бугунь Крымский консенсус ппрограммасынынъ невбеттеки чыкъышында генчлерге дикъкъат айырлмасы меселеси боюнджа суббетни сейир этинъиз

08 ноября 2017