Къырымлылар халкълар бирдемлик кунюни къайд эттилер

Бугунь къырымлылар халкълар бирдемлик кунюни къайд эттилер.Кутьлевий тедбирлер не ерде ве насыл кечкени акъта бизим махсус яйнымызда сейир этинъиз.

04 ноября 2017