ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 12.10.17

Янъы хаберлер:

- Муреккеп муэндислик операциясы – Керич богъазында Къырым копюрининъ араба ёл кемери котерилип башланды. 

- Девлет миллетлерара комитетнинъ реиси Заур Смирнов иш зиярети иле Багъчасарай районынынъ бир къач коюнде ерли сакинлер иле корюшти. 

- Бугунь «Алые паруса» адлы бала багъчанынъ талебелери биринджи сефер «Заводское» аэродромны зиярет эттилер. 

- Багъчасарай районынынъ учь окъув муэссисесине Исмаил Гаспринский медиамеркез тарафындан 200 -ге якъын китап даркъатылды.

12 октября 2017