Къырымны Норвегиядан кельген эйиет зиярет этти

Норвегиядан кельген бизнесменлер ве джемаат арекетчилери ярымаданынъ акъикъий аятыны корьмек ичюн кельдилер. Эм де Русие Федераясында къырым сакинлери яшайышынынъ кейфини огренмеге истейлер.
12 октября 2017