ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 06.10.17

Янъы хаберлер:
- Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекке мескен, топракъ дамарталарыны ресмийлештирмек ве газ иле темин этмек меселелери иле мураджаат эттилер.
- 2-джи «Вместе» адлы миллетлерара региональ генчлер форумы 70 иштиракчини топлады.
- Къырымда Къырмызы китапкъа кирсетильген къара денъиз юнус балыкъларыны къырсламагъа истедилер.
- Куртвелиевлер аилесининъ къарышыкъ вакъиасы. Олар бир къач йыл девамында пычылып болюнген эвде яшайлар.
06 октября 2017