ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 04.10.17

Янъы хаберлер:
- Джума Джамининъ дерт минаресини тиклеп башладылар. Къуруджылыкъ ишлерни бугунь Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек зиярет этти.
- Акъмесджитте джемиет накълиелер тешкериле. Насыл бозулувлар ве джезалар бельгиленди?
- Къанунсыз чеплюк обалары яшамагъа кедер эте. Къарт бий, яни Штормовое къасабасынынъ сакинлери бу меселени чезип оламайлар.
- Москвада капик паралар сергисинде къырым мевзусы иле багълы паралар такъдим этильди.
04 октября 2017