ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 13.09.17

Янъы хаберлер:
- Къырымда янъы накълият назири таинленеджек.
- Бугунь биринджи учакъ тиббий ярдым косьтермек ичюн Акъмесджит Краснодар виляетине ёл алды. Оларны бизим мухбиримизлер да озгъарды.
- Къырым сакинлерини якъарлыкъкъа фиятлары, къыяфети ве сийрек кетиргени ачувландыра. Мухбирлеримиз бу меселени анъламагъа тырышты.
- Бугунь «Умурусие чапув кунюдир». Бу мерасим черчевисинде «Кросс нации 2017» Акъмесджитте олып кечеджек.
13 сентября 2017