ХАБЕРЛЕР (на крымскотатарском языке). 11.09.17

Янъы хаберлер:

- Бугунь, Къырымнынъ Юкъары макемеси, Ахтем Чийгозны секиз йыл апске къапатты. 

- Реабилитация олунгъан Къырым сакинлерине етмиш эки даире айырылды. 

- Бугунь девлет миллетлер ара комитетинде Заур Смирнов шахсий къабул гражданлар кечирди. 

- Мукъаддес ерлерден Къырымгъа биринджи аджылар къайтып кельдилер.

11 сентября 2017